Aftrekposten zzp in 2020

Blog

Behaal belastingvoordeel met aftrekposten

Aftrekposten verminderen uw belastbaar inkomen, met als gevolg dat u minder belasting betaalt. Om ondernemers te stimuleren zijn er verschillende aftrekposten. We zetten voor u op een rij welke aftrekposten er zijn en wanneer u er aanspraak op kan maken.

Wanneer kunt u aanspraak doen op aftrekposten?

Wanneer u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien, kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen van aftrekposten. Als u ondernemer bent voor de btw, betekent dat niet automatisch dat u ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Wanneer bent u ondernemer voor de Belastingdienst

Maar wanneer bent u ondernemer voor de Belastingdienst? Er zijn een aantal belangrijke vragen die u uzelf moet stellen om dit te weten te komen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Draait u winst? Zo ja, hoeveel?
 • Is uw onderneming zelfstandig?
 • Heeft u of wilt u meerdere opdrachtgevers?
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?

Naast deze vragen, zijn er ook nog een aantal andere vragen die op de website van de Belastingdienst staan.

Daarnaast verschillen de eisen om aanspraak te doen op het verminderen van het belastbaar inkomen per aftrekpost. In onze kennisbank vindt u meer over de eisen per aftrekpost.

Welke aftrekposten zijn er?

Er zijn 5 belangrijke aftrekposten waar u als zzp’er rekening mee moet houden:


 1. Investeringsaftrek

  Investeert u in bedrijfsmiddelen, dan is er een grote kans dat u recht heeft op investeringsaftrek. Hieronder vallen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil.

 2. Zelfstandigenaftrek

  De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Hierbij mag u een vast bedrag aftrekken van uw fiscale winst. Momenteel is dat € 7.280. De komende jaren zal dit stapsgewijs afnemen totdat dit € 5.000 is in 2028.

 3. Startersaftrek

  De startersaftrek is een verhoging op de zelfstandigenaftrek. Het is dan eigenlijk ook geen op zichzelf staande aftrekpost, maar een onderdeel van de zelfstandigenaftrek. Mits u aan de eisen voldoet, bedraagt dit € 2.123.

 4. MKB Winstvrijstelling

  De MKB winstvrijstelling is een wettelijk bepaald percentage van 14%. Alle ondernemers kunnen met de vrijstelling een vast percentage van hun winst aftrekken. Deze 14% neemt u van uw winst na alle aftrekposten.

 5. Fiscale oudedagsreserve (FOR)

  De Fiscale oudedagsreserve (FOR) is een fiscale regeling getroffen als alternatief voor een pensioen.

  Als zzp’er bouwt u niet automatisch een pensioen op. Als alternatief kunt u gebruik maken van de FOR. Hiermee kunt u belastingvrij een deel van uw winst opzij zetten voor uw oude dag. In 2020 mag u 9,44% van uw winst opzij zetten. Het maximumbedrag dat u opzij mag zetten bedraagt € 9.218.

  Eigenlijk krijgt u met de FOR uitstel van belasting. U kunt de fiscale oudedagsreserve opnemen wanneer u wilt. U betaalt dan alleen alsnog inkomstenbelasting.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.