Alles over de fiscale oudedagsreserve (FOR)

Blog

FOR als alternatief voor pensioen

De meeste werknemers die werken voor een werkgever, bouwen vaak automatisch pensioen op. Als ondernemer kunt u zich echter vrijwel nooit inschrijven bij een pensioenfonds. Maar er is een alternatief, de FOR, oftewel de fiscale oudedagsreserve.

U heeft er vast van gehoord, maar hoe werkt het precies? We geven u in dit blog antwoord op al uw vragen over deze regeling. De regeling is namelijk lang niet altijd voordelig voor zzp’ers.

Wat is de fiscale oudedagsreserve?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een fiscale regeling getroffen als alternatief voor een pensioen.

Als zzp’er kunt u jaarlijks een deel van uw winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Het geld blijft in de onderneming, maar de reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit zorgt op de korte termijn voor een belastingvoordeel.

U moet de FOR dus ook op de ondernemingsbalans plaatsen, de fiscale oudedagsreserve plaatst u als aftrekpost.

Om bij te houden hoe hoog de reservering is, dient u de FOR dus ook op de balans van uw onderneming te plaatsen, dit doet u aan het eind van het jaar. De FOR wordt in mindering gebracht op de winstreserve, dit leidt er toe dat de winst van dat jaar lager wordt en u over het bedrag van de reservering dus geen belasting betaalt in dat jaar.

Wat zijn de voorwaarden van de FOR?

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de fiscale oudedagsreserve.

Zo moet u:

  • Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting
  • U moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur als ondernemer
  • U heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt

Hoe bouwt de fiscale oudedagsreserve zich op?

De fiscale oudedagsreserve geeft u aan in de aangifte inkomstenbelasting. In 2020 bedraagt dit 9,44% van uw winst, met een maximumbedrag van € 9.218,-.

Een aantal feiten waar u rekening mee moet houden in de opbouw van de FOR:

  • De FOR wordt berekend over uw winst in het afgelopen jaar. Wanneer u in een jaar verlies maakt, is er geen mogelijkheid om een bedrag te reserveren.
  • U berekent de oudedagsreserve jaarlijks zelf
  • Pensioenpremies die als bedrijfskosten zijn geboekt, verminderen de toevoeging
  • De oudedagsreserve mag niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen

De FOR bouwt u persoonlijk op. Als u werkt met een partner die eveneens voldoet aan het urencriterium, kunt u beide apart aanspraak doen op de regeling.

Is de FOR gunstig voor u?

De oudedagsreserve is dus puur een uitstel van belastingheffing. Wanneer de reserve weer vrij valt, behoort de afname in zijn volledigheid tot de winst. Dan gaat u dus meer belasting betalen! Er zijn situaties waarin de fiscale oudedagsreserve sterk af te raden is.

Het bedrag dat u reserveert, hoeft u namelijk niet aantoonbaar te besteden aan een lijfrente, maar kunt u in principe vrij besteden.

Wanneer u bijvoorbeeld uw onderneming beëindigt, verhoogt dit aanzienlijk de winst. U moet dan wel afrekenen bij de Belastingdienst. Er bestaat dan een grote kans dat u dit moet doen in de hoogste belastingschijf. Het is dan van groot belang dat u hiervoor geld heeft apart gezet, maar in de praktijk gebeurt dit lang niet altijd.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.