Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Aftrekposten

Tot en met 2022 mocht je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor jouw oudedagsvoorziening, de fiscale oudedagsreserve (FOR). Vanaf aangiftejaar 2023 kun je geen oudedagsreserve meer vormen. Heb je een FOR op de balans staan? Dan blijven de regels gelden rond het afwikkelen.

FOR als alternatief voor pensioen

Je hebt er vast van gehoord, maar hoe werkt het precies? We geven je in dit artikel antwoord op al je vragen over deze regeling.

De regeling is namelijk lang niet altijd voordelig voor zzp’ers. Hieronder staat uitgelegd hoe dat zit.

Fiscale oudedagsreserve tot en met 2022

In 2023 is het niet meer toegestaan om een FOR te vormen of om bedragen toe te voegen aan een bestaande FOR. Er geldt een uitzondering voor een gebroken boekjaar dat begint vóór 2023 en eindigt in 2023. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wil je weten hoe je de FOR moet boeken in de administratie lees dan ons artikel Hoe boek ik oudedagsreserve (FOR)?

Wat was de fiscale oudedagsreserve?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) was een fiscale regeling die werd ingesteld als alternatief voor een pensioen.

Als zzp'er kon je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Het geld bleef in de onderneming, maar de reservering zorgde voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit zorgde op de korte termijn voor een belastingvoordeel.

Je moest de FOR dus ook op de ondernemingsbalans plaatsen, de fiscale oudedagsreserve plaatste je als aftrekpost.

Om bij te houden hoe hoog de reservering was, moest je de FOR dus ook op de balans van de onderneming plaatsen, dit deed je aan het eind van het jaar. De FOR werd in mindering gebracht op de winstreserve, dit leidde ertoe dat de winst van dat jaar lager werd en je over het bedrag van de reservering dus geen belasting betaalde in dat jaar.

Wat waren de voorwaarden van de FOR?

Een aantal voorwaarden waren van toepassing om in aanmerking te komen voor de fiscale oudedagsreserve.

Je moest:

  • Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.
  • Voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur als ondernemer.
  • De AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Hoe bouwde de fiscale oudedagsreserve zich op?

De fiscale oudedagsreserve wordt aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. In 2020 bedroeg dit 9,44% van de winst, met een maximumbedrag van € 9.218,-.

Een aantal feiten waarmee je rekening moest houden in de opbouw van de FOR:

  • De FOR wordt berekend over de winst in het afgelopen jaar.
  • Wanneer je in een jaar verlies maakte, was er geen mogelijkheid om een bedrag te reserveren. Je berekende de oudedagsreserve jaarlijks zelf.
  • Pensioenpremies die als bedrijfskosten waren geboekt, verminderden de toevoeging.
  • De oudedagsreserve mocht niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen.

De FOR bouwde je persoonlijk op. Als je werkte met een partner die eveneens voldeed aan het urencriterium, konden jullie beiden apart aanspraak maken op de regeling.

Was de FOR gunstig voor jou?

De oudedagsreserve was dus puur een uitstel van belastingheffing. Wanneer de reserve weer vrij valt, behoort de afname in zijn volledigheid tot de winst. Dan ga je dus meer belasting betalen! Er zijn situaties waarin de fiscale oudedagsreserve sterk af te raden was.

Het bedrag dat je reserveert, hoef je namelijk niet aantoonbaar te besteden aan een lijfrente, maar kun je in principe vrij besteden.

Wanneer je bijvoorbeeld de onderneming beëindigt, verhoogt dit aanzienlijk de winst. je moet dan wel afrekenen bij de Belastingdienst. Er bestaat dan een grote kans dat je dit moet doen in de hoogste belastingschijf. Het is dan van groot belang dat je hiervoor geld hebt apart gezet, maar in de praktijk gebeurt dit lang niet altijd.

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.