Zelfstandigenaftrek

Blog

Extra belastingvoordeel als zelfstandig ondernemer

Een van de aftrekposten die de overheid in het leven heeft geroepen om ondernemerschap te stimuleren, is Zelfstandigenaftrek.

Net als alle andere aftrekposten, zorgt deze aftrekpost ervoor dat uw fiscale winst verlaagd wordt, wat een gunstig effect heeft op de door u te betalen inkomstenbelasting. Wat de zelfstandigenaftrek precies inhoudt en welke eisen hiervoor zijn opgesteld, leggen wij op deze pagina uit.

Wat is zelfstandigenaftrek?

In 1971 is in Nederland de zelfstandigenaftrek ingevoerd. Na een aantal veranderingen in deze aftrekpost, bestaat deze aftrekpost sinds 2001 in zijn huidige vorm.

Momenteel is de hoogte van de zelfstandigenaftrek €7.280,-. Dit bedrag mag u in mindering brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld zelfstandigenaftrek

Uw zelfstandigenaftrek mag nooit hoger zijn dan de behaalde winst voor het gebruik van aftrekposten. Wanneer dit wel het geval is, kunt u de zelfstandigenaftrek die u niet heeft gebruikt, meenemen naar het volgende jaar. In onderstaand rekenvoorbeeld illustreren wij dit.

Dit rekenvoorbeeld gaat er voor de overzichtelijkheid vanuit dat zelfstandigenaftrek, de enige aftrek is waar u voor in aanmerking komt. Let er wel op dat u de niet gebruikte zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar mag meenemen.

In dit voorbeeld wordt de aftrek voor 2020 berekent, met een deel van zelfstandigenaftrek welke meegenomen is uit 2019:

 • In 2019 is uw winst voor toepassing van aftrekposten € 4.000.
 • Omdat het maximale bedrag dat u mag toepassen aan zelfstandigenaftrek niet meer dan de winst mag zijn, past u €4.000,- zelfstandigenaftrek toe. Dit betekent dat u nog €3.280,- aan zelfstandigenaftrek overhoudt en mee mag nemen naar een volgend jaar.
 • In 2020 is uw winst voor toepassing van aftrekposten € 15.000.
 • Over 2020 past u € 7.280,- aan zelfstandigenaftrek toe. Daarbij had u nog €3.280 toe aan zelfstandigenaftrek over 2019 staan, welke u hierbij mag optellen.

De fiscale winstberekening over 2020 is als volgt:

Berekening fiscale winst
Winst 2020 15.000
Zelfstandigenaftrek 2020 -7.280
Resterende zelfstandigenaftrek 2019 -3.280
Fiscale winst 2020 4.440

Vereisten

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wij hebben de belangrijkste voorwaarden en uitzonderingen voor u op een rijtje gezet:

 • Urencriterium

  U dient te voldoen aan het urencriterium van de belastingdienst van 1.225 uren.

 • Ondernemer

  U bent ondernemer voor de Belastingdienst.

 • Loondienst

  Als u naast uw onderneming nog in loondienst bent, dan dient u minimaal 50% van uw gewerkte tijd te besteden aan uw onderneming.

 • Pensioengerechtigde leeftijd

  Heeft u op 1 januari van het jaar waarover u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan bedraagt de hoogte van de zelfstandigenaftrek 50% van het normale bedrag.

Zelfstandigenaftrek 2020

De afgelopen jaren gingen er een aantal stemmen op om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. In 2019 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de zelfstandigenaftrek de komende jaren verminderd wordt. De eerste verlaging gaat in 2020 in. In totaal zal de zelfstandigenaftrek in 8 stappen van €250,- en 1 stap van €280,- dalen naar €5.000,-.

Toepassen Zelfstandigenaftrek

Het toepassen van de Zelfstandigenaftrek doet u bij uw aangifte inkomstenbelasting

Uw aangifte inkomstenbelasting doet u eenvoudig met de module van DigiBTW. In deze module wordt de fiscale winst automatisch voor u uitgerekend en zijn alle stappen die u moet doorlopen in duidelijke taal uitgelegd.

Zo weet u zeker dat u maximaal gebruik maakt van uw aftrekposten.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.