Mkb-winstvrijstelling

Aftrekposten

Een van de aftrekposten waar je recht op hebt als zzp'er, is mkb-winstvrijstelling. Dit kan een hoop belastingvoordeel opleveren, maar kan soms ook juist geld kosten.

Aftrekpost over winst

Deze aftrekpost moet toegepast worden over de winst, na toepassing van alle andere aftrekposten. In dit artikel lees je wat Mkb-winstvrijstelling precies is en wat hierbij komt kijken.

Wat is mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van een onderneming. Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting, ongeacht het aantal uur dat voor de onderneming gewerkt wordt.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de winst, zodat er uiteindelijk minder belasting betaald wordt. Het percentage waarmee de winst verlaagd mag worden, is vastgesteld op 14%.

Sinds het jaar 2007 bestaat de mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekpost valt onder de Wet Inkomstenbelasting uit 2001. De overheid heeft de mkb-winstvrijstelling ingevoerd als antwoord op de verlaging van de vennootschapsbelasting voor BV's en NV's.

Dit om te zorgen dat het ondernemerschap nog steeds aantrekkelijk blijft. Ten tijde van invoering van de mkb-winstvrijstelling werd deze gesteld op 10,5% van de winst. In 2010 is dit percentage vanwege de crisis verhoogd tot 14%.

Rekenvoorbeeld

Zoals al eerder benoemd, is het vereist dat deze aftrekpost pas wordt toegepast na toepassing van alle andere aftrekposten, gezien we met een percentage rekenen. Dit laten we zien aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Als je onderneming een winst heeft gemaakt van € 80.000 dan mag je daar 14% (€ 11.200) vanaf trekken. De belastbare winst uit de onderneming bedraagt dan € 68.800. 

De mkb-winstvrijstelling wordt verrekend na de verrekening van starters- en zelfstandigenaftrek.

Vereisten

Bij invoering van de MKB-winstvrijstelling in 2007 was een van de vereisten om in aanmerking te komen voor mkb-winstvrijstelling dat je voldeed aan het urencriterium. Tegelijk met de eerder genoemde verhoging van het percentage in 2010 is ook de uren-eis komen te vervallen.

Om in aanmerking te komen moet je wel voldoen aan de voorwaarde dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst. Daarvoor moet je aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst heeft een tool waar je eenvoudig kunt testen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Verder dien je er rekening mee te houden dat de mkb-winstvrijstelling altijd toegepast wordt, ook als je geen winst maakt. Dit houdt in dat de mkb-winstvrijstelling ook wordt toegepast bij verlies. Hierdoor wordt de winst van je onderneming verkleind. Bij een verlies van € 10.000 hou je na verrekening van de mkb-winstvrijstelling een verlies over van € 8.600.

Mkb-winstvrijstelling

De hoogte van de mkb-winstvrijstelling is niet veranderd. Echter, zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Het tweeschijvenstelsel wordt namelijk al versneld ingevoerd, wat ervoor zorgt dat je een ander bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen na aftrek van de 14% over de winst.

Afhankelijk van de winst voor belasting heeft dit een positief of negatief effect voor de hoogte van je inkomstenbelasting.

Toepassen mkb-winstvrijstelling

Bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting kun je aangeven dat je in aanmerking komt voor de mkb-winstvrijstelling.

Om zeker te zijn dat je niet vergeet om deze aftrekpost toe te passen kun je eenvoudig gebruik maken van de module aangifte inkomstenbelasting van DigiBTW.

DigiBTW berekent de aftrek automatisch en houdt ook rekening met andere aftrekposten. Daarnaast zijn in deze module alle stappen duidelijk uitgelegd zodat het doen van de aangifte inkomstenbelasting erg eenvoudig is.

Zo weet je zeker dat je geen aftrekpost over het hoofd ziet en niet te veel inkomstenbelasting betaalt.

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.