Mkb-winstvrijstelling

Aftrekposten

Een van de aftrekposten waar je recht op hebt als zzp'er, is mkb-winstvrijstelling. Dit kan een hoop belastingvoordeel opleveren, maar kan soms ook juist geld kosten.

Aftrekpost over winst

Deze aftrekpost moet toegepast worden over de winst, na toepassing van alle andere aftrekposten. In dit artikel lees je wat Mkb-winstvrijstelling precies is en wat hierbij komt kijken.

Wat is mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van een onderneming. Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting, ongeacht het aantal uur dat voor de onderneming gewerkt wordt.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de winst, zodat er uiteindelijk minder belasting betaald wordt. Het percentage waarmee de winst verlaagd mag worden, is vastgesteld op 14%.

Sinds het jaar 2007 bestaat de mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekpost valt onder de Wet Inkomstenbelasting uit 2001. De overheid heeft de mkb-winstvrijstelling ingevoerd als antwoord op de verlaging van de vennootschapsbelasting voor BV's en NV's.

Dit om te zorgen dat het ondernemerschap nog steeds aantrekkelijk blijft. Ten tijde van invoering van de mkb-winstvrijstelling werd deze gesteld op 10,5% van de winst. In 2010 is dit percentage vanwege de crisis verhoogd tot 14%.

Rekenvoorbeeld

Zoals al eerder benoemd, is het vereist dat deze aftrekpost pas wordt toegepast na toepassing van alle andere aftrekposten, gezien we met een percentage rekenen. Dit laten we zien aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Stel je onderneming heeft over 2019 een winst gemaakt van € 80.000. 14% van € 80.000 is € 11.200. Dit zou het bedrag zijn dat je aan mkb-winstvrijstelling zou moeten toepassen, ware het niet dat je eerst de andere aftrekposten dient toe te passen.

De feitelijke berekening van de aftrekposten zit dus als volgt:

  • Stel je hebt recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek dan dien je van deze € 80.000,- in totaal € 9.403,- af te trekken.
  • Je houdt nog € 70.597,- over waar je de mkb-winstvrijstelling over dient toe te passen. Dit is € 9.883,58 en dus minder dan de € 11.200,- waar we eerst op uitkwamen.
  • Na toepassing van alle aftrekposten houd je een fiscale winst van € 60.713,42 over, wat belastbaar is.

Vereisten

Bij invoering was een van de vereisten om in aanmerking te komen voor mkb-winstvrijstelling dat je voldeed aan het urencriterium van de Belastingdienst. Tegelijk met de eerder genoemde verhoging van het percentage in 2010 is ook de uren-eis komen te vervallen.

Wel een vereiste die nog steeds geldt, is dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet je aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst heeft een tool waar je eenvoudig kunt testen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Verder dien je er rekening mee te houden dat de mkb-winstvrijstelling altijd toegepast wordt, ook als je geen winst maakt. Dit houdt in dat de mkb-winstvrijstelling ook wordt toegepast bij verlies. Hierdoor wordt de winst van je onderneming verkleind, wat dus een negatief effect heeft voor jou als ondernemer.

Mkb-winstvrijstelling

De hoogte van de mkb-winstvrijstelling is niet veranderd. Echter, zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden.

Het tweeschijvenstelsel wordt namelijk al versneld ingevoerd, wat ervoor zorgt dat je een ander bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen na aftrek van de 14% over de winst.

Afhankelijk van de winst voor belasting heeft dit een positief of negatief effect voor de hoogte van je inkomstenbelasting.

Toepassen mkb-winstvrijstelling

Je kunt wanneer je in aanmerking komt voor de mkb-winstvrijstelling dit aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Om zeker te zijn dat je niet vergeet om deze aftrekpost toe te passen kun je eenvoudig gebruik maken van de module aangifte inkomstenbelasting van DigiBTW.

DigiBTW berekent de aftrek automatisch en houdt ook rekening met andere aftrekposten. Daarnaast zijn in deze module alle stappen duidelijk uitgelegd zodat het doen van de aangifte inkomstenbelasting erg eenvoudig is.

Zo weet je zeker dat je geen aftrekpost over het hoofd ziet en niet te veel inkomstenbelasting betaalt.

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.