Mkb-winstvrijstelling

Blog

Aftrekpost over winst

Een van de aftrekposten waar u recht op heeft als zzp'er, is mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekpost moet toegepast worden over de winst, na toepassing van alle andere aftrekposten.

Wat is mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van een onderneming. Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting, ongeacht het aantal uur dat voor de onderneming gewerkt wordt.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de winst, zodat er uiteindelijk minder belasting betaald wordt. Voor 2020 is het percentage waarmee de winst verlaagd mag worden vastgesteld op 14%.

Sinds het jaar 2007 bestaat de mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekpost valt onder de Wet Inkomstenbelasting uit 2001. De overheid heeft de mkb-winstvrijstelling ingevoerd als antwoord op de verlaging van de vennootschapsbelasting voor BV's en NV's.

Dit om te zorgen dat het ondernemerschap nog steeds aantrekkelijk blijft. Ten tijde van invoering van de mkb-winstvrijstelling werd deze gesteld op 10,5% van de winst. In 2010 is dit percentage vanwege de crisis verhoogd tot 14%.

Rekenvoorbeeld

Zoals al eerder benoemd, is het vereist dat deze aftrekpost pas wordt toegepast na toepassing van alle andere aftrekposten, gezien we met een percentage rekenen. Dit laten we zien aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Stel uw onderneming heeft over 2019 een winst gemaakt van € 80.000. 14% van € 80.000 is € 11.200. Dit zou het bedrag zijn dat u aan mkb-winstvrijstelling zou moeten toepassen, ware het niet dat u eerst uw andere aftrekposten dient toe te passen.

De feitelijke berekening van uw aftrekposten zit dus als volgt:

  • Stel u heeft recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek dan dient u van deze € 80.000,- in totaal € 9.403,- af te trekken.
  • U houdt nog € 70.597,- over waar u de mkb-winstvrijstelling over dient toe te passen. Dit is € 9.883,58 en dus minder dan de € 11.200,- waar we eerst op uitkwamen.
  • Na toepassing van alle aftrekposten houdt u een fiscale winst van € 60.713,42 over, wat belastbaar is.

Vereisten

Bij invoering was een van de vereisten om in aanmerking te komen voor mkb-winstvrijstelling dat u voldeed aan het urencriterium van de Belastingdienst. Tegelijk met de eerder genoemde verhoging van het percentage in 2010 is ook de uren-eis komen te vervallen.

Wel een vereiste die nog steeds geldt, is dat u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet u aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst heeft een tool waar u eenvoudig kunt testen of u een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Verder dient u er rekening mee te houden dat de mkb-winstvrijstelling altijd toegepast wordt, ook als u geen winst maakt. Dit houdt in dat de mkb-winstvrijstelling ook wordt toegepast bij verlies. Hierdoor wordt de winst van uw onderneming verkleind, wat dus een negatief effect heeft voor u als ondernemer.

Mkb-winstvrijstelling 2020

In het jaar 2020 zal er niks aan de hoogte van de mkb-winstvrijstelling gaan veranderen. Echter zijn er wel een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

Het tweeschijvenstelsel wordt namelijk al versneld ingevoerd, wat ervoor zorgt dat u een ander bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen na aftrek van de 14% over uw winst.

Afhankelijk van uw winst voor belasting heeft dit een positief of negatief effect voor de hoogte van uw inkomstenbelasting.

Toepassen mkb-winstvrijstelling

U kunt wanneer u in aanmerking komt voor de mkb-winstvrijstelling dit aangeven wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet.

Om zeker te zijn dat u niet vergeet om deze aftrekpost toe te passen kunt u eenvoudig gebruik maken van de module aangifte inkomstenbelasting van DigiBTW.

DigiBTW berekent de aftrek automatisch en houdt ook rekening met andere aftrekposten. Daarnaast zijn in deze module alle stappen duidelijk uitgelegd zodat het doen van uw aangifte inkomstenbelasting erg eenvoudig is.

Zo weet u zeker dat u geen aftrekpost over het hoofd ziet en niet te veel inkomstenbelasting betaalt.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.