Wat is een beginbalans?

Boekhouden en factureren

De beginbalans, ook wel openingsbalans of startbalans genoemd, is een balans aan het begin van een jaar. In dit financiële overzicht staan alle bezittingen, schulden en het (eigen) vermogen op een bepaald moment van een onderneming, instelling of persoon.

Alles wat je moet weten over een beginbalans, openingsbalans of startbalans

In dit artikel zullen we verder de beginbalans bespreken voor een onderneming.

Wanneer heb je een beginbalans nodig?

Wanneer je start in een nieuw boekhoudsysteem (zoals DigiBTW) met een lopende administratie is het belangrijk een beginbalans in te voeren. In een beginbalans geef je aan wat de bezittingen en schulden zijn van de onderneming op het moment dat je begint met het voeren van de administratie in het nieuwe systeem.

Zo geef je in een beginbalans bijvoorbeeld aan of er investeringen zijn gedaan in het verleden welke nog niet volledig zijn afgeschreven, wat het bank- en kassaldo is aan het begin van een jaar en wat het opgebouwde ondernemingsvermogen is van de onderneming.

Ben je een startende ondernemer? Dan beschik je niet over een lopende administratie en dan is het niet nodig om een beginbalans in te voeren.

Uit welke onderdelen bestaat een beginbalans?

Een balans is onderverdeeld in activa en passiva. Gezamenlijk zijn de totalen van deze twee onderdelen altijd in balans. Hieronder zullen beiden onderdelen verder worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden:

Activa – bezittingen

Onder activa vallen alle bezittingen van de onderneming.

Op de balans wordt activa verder als volgt onderverdeeld:

 • Vaste activa

  Grond, terreinen, gebouwen, voertuigen, machines, inventaris

 • Immateriële vaste activa

  Goodwill, octrooien, Research en Development kosten, merken

 • Financiële vaste activa

  Deelnemingen, aandelen, certificaten

 • Vlottende activa

  Voorraad, onderhanden werk, saldo openstaande uitgaande facturen

 • Liquide middelen

  saldo van bank en contant geld in kas

Passiva – eigen vermogen en schulden

Onder passiva wordt op de balans aangegeven waarmee de onderneming de activa heeft gefinancierd. Grof gezien kunnen de passiva onder worden verdeeld in schulden en het eigen vermogen.

Op de balans wordt passiva verder als volgt onderverdeeld:

 • Eigen vermogen

  Aandelenkapitaal, reserves zoals winstreserve

 • Lang vreemd vermogen

  Geleend geld voor een looptijd langer dan een jaar

 • Kort vreemd vermogen

  Geleend geld voor een looptijd korter dan en jaar, te betalen btw, saldo nog te betalen kosten

 • Voorzieningen

  Pensioenvoorziening, voorziening voor verwacht verlies

Hoe kom ik aan een beginbalans?

De beginbalans komt altijd overeen met de eindbalans van het voorgaande jaar. De eindbalans van het voorgaande jaar is altijd terug te vinden in een jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting wanneer je een eenmanszaak of vof hebt.

Beschik je niet over een eindbalans, maar heb je wel een boekhouder of accountant? Vraag dan om een kopie van de eindbalans van het voorgaande jaar.

Hoe boek ik een beginbalans in DigiBTW?

Ben je benieuwd hoe je (gemakkelijk) de beginbalans in kunt voeren in DigiBTW? Lees dan hier meer over hoe de beginbalans in DigiBTW geboekt moet worden:

Hoe boek ik een beginbalans?

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.