Zzp’er in de zorg

Zzp en ondernemen

Zoals in de meeste sectoren zijn zzp’ers in de zorg niet meer weg te denken. En dat is ook begrijpelijk. Niet alleen profiteer je als zzp’er van de vrijheid jouw uren en diensten op jouw manier in te richten zonder daarin afhankelijk te zijn van de wensen van een werkgever. Je geniet ook een hoge mate van autonomie in je werk.

Alles waar je aan moet denken als Zzp'er in de zorg

Zelfstandigheid brengt een grote verantwoordelijkheid en daaraan klevende risico’s met zich mee. In dit artikel hebben we daarom op een rijtje gezet waar je aan moet denken bij het werken als zelfstandig ondernemer in de zorg. Zo kun jij weer snel door kunt met het belangrijkste: die zorg verlenen, waar zoveel mensen in Nederland op kunnen rekenen.

Inschrijving KvK

Iedereen die een onderneming wil starten, dient die in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Na inschrijving ontvang je een btw-nummer van de Belastingdienst. De meeste diensten in de zorg zijn vrijgesteld van btw, maar als ondernemer ben je wel btw-plichtig en moet je btw-aangifte doen. Daarom ontvang je altijd een btw-nummer:

 • Een omzetbelastingnummer (voor communicatie met de Belastingdienst)
 • Een btw-identificatienummer ofwel btw-id (voor communicatie met opdrachtgevers)

Verderop in dit artikel informeren we je verder over btw-vrije diensten in de zorg.

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

Voor zzp’ers in de zorg geldt een verhoogde kwaliteitscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd door het CIBG, een orgaan dat in opdracht werkt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIBG behandelt ook de inschrijvingen in het BIG-register, waarover hieronder meer. Na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvang je een uitnodiging van het CIBG om je hier te melden. Registratie bij het CIBG is, op basis van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) een verplichte stap voor alle zelfstandigen in de zorg.

Het BIG-register

Voor 12 beroepsgroepen geldt een beschermde titel in de vorm van een BIG-registratie. Dit zijn de zogeheten artikel 3-beroepen:

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Geregistreerd-mondhygiënist
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch technoloog
 • Orthopedagoog-generalist
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verpleegkundige
 • Verloskundige

Het aanvragen van een BIG-registratie doe je niet even met een telefoontje. Kijk voor inzicht in de procedure op Home | BIG-register (bigregister.nl).

AGB code aanvragen

Als je al in de zorg werkzaam bent (geweest), ben je al bekend met AGB (Algemeen Gegevensbeheer voor zorgverleners). Elke zorgverlener heeft een persoonlijke AGB code nodig om de door hem of haar geleverde zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Wanneer je als zzp’er in de zorg gaat werken, dien je naast de persoonlijke AGB code ook een AGB code aan te vragen als ondernemer. Let op: de stappen 1-2-3 zoals hierboven beschreven (inschrijving KvK, registratie CIBG en indien van toepassing een BIG-registratie), moeten zijn afgerond alvorens je de AGB code kunt aanvragen. De aanvraag doe je op www.agbcode.nl.    

Verzeker jezelf

With great power comes great responsibility, zo wist Winston Churchill al meer dan een eeuw geleden. Geheel zelfstandig en voor eigen rekening handelen betekent, zeker in de zorg, een grote verantwoordelijkheid en minstens zo aanzienlijke risico’s. Het ligt dus voor de hand om je daarvoor degelijk te verzekeren.

 • Denk ten eerste aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor alles wat je beroepsmatig doet, ben je wettelijk aansprakelijk. Weliswaar is een verzekering niet bij wet verplicht gesteld, maar opdrachtgevers stellen dit wel vaak als voorwaarde.
 • Daarnaast kun je een rechtsbijstandsverzekering en een ongevallenverzekering overwegen.
 • Een klachtenregeling is bovendien, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), verplicht voor alle zzp’ers in de zorg.

Btw-vrijstelling voor diensten in de zorg

Sinds de Hoge Raad heeft besloten dat ‘geneeskundige diensten aan de mens’ zijn vrijgesteld van btw, valt nagenoeg iedere dienst in de zorg onder die vrijstelling. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er geen sprake is van een ‘verhouding van ondergeschiktheid’ ten aanzien van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een maatschap of een uitzendbureau. Je moet dus echt als zelfstandig ondernemer te werk gaan. Voor de BIG-beroepen gelden er bovendien bepaalde criteria voor de vrijstelling.

Zoals eerder genoemd betekent de btw-vrijstelling niet automatisch een vrijstelling van de aangifteplicht. De btw-aangifte zal daarom in principe nog steeds elk kwartaal moeten worden ingediend. Over de vrijgestelde diensten breng je geen btw in rekening. Btw die je zelf hebt betaald over ingekochte materialen of diensten, kun je andersom ook niet terugvragen bij de Belastingdienst. Wanneer je verschillende, vrijgestelde en belaste, diensten verricht, kun je die uitsplitsen op de btw-aangifte. Met DigiBTW is dit heel eenvoudig. Lees ook onze blog Btw-aangifte - Omzetbelasting voor zzp'ers | DigiBTW voor alles wat je moet weten over de btw-aangifte voor zzp’ers.

5 tips voor een succesvolle onderneming in de zorg

 1. Vraag een VOG aan
 2. Doe je boekhouding in DigiBTW en bespaar op een dure boekhouder
 3. Zorg voor meer dan één opdrachtgever
 4. Stel algemene voorwaarden op
 5. Check je vergunningsplicht
 1.  Vraag een VOG aan
  Gezien de verhoogde verantwoordelijkheid die je draagt als zelfstandige in de zorg is het belangrijk om je professionaliteit en betrouwbaarheid zoveel mogelijk te boekstaven. Het is daarom altijd raadzaam om in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG is, net als het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, geen wettelijke verplichting, maar er kan wel om gevraagd worden door opdrachtgevers. 

 2. Doe je boekhouding in DigiBTW en bespaar op een dure boekhouder
  Je patiënten-/cliëntenadministratie houd je natuurlijk zorgvuldig bij in een (digitaal) dossier. Maar daarnaast wil de Belastingdienst ook een financiële administratie zien. Om te voorkomen dat je alleen nog maar aan het administreren bent, doe je er goed aan om gebruik te maken van een online boekhoudpakket. DigiBTW biedt een gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma waarmee je niet alleen facturen kunt opstellen en versturen, maar waarmee ook de btw-aangifte en zelfs de aangifte inkomstenbelasting kan worden gedaan. Op deze manier houd je overzicht en grip op je financiën, houd je tijd over voor je echte werk én hoef je de boekhouding niet uit te besteden aan een prijzige boekhouder.

 3. Spreid je risico’s en kansen: maak jezelf niet afhankelijk van één opdrachtgever
  Hoewel het een hardnekkig fabeltje is dat de Belastingdienst deze eis stelt aan zzp’ers, is het toch raadzaam om meerdere opdrachtgevers te hebben. Want wat als die ene opdrachtgever opeens wegvalt? Wed niet op één paard en zorg voor een spreiding van je werk over meerdere opdrachten. Naast dat het je meer werkzekerheid biedt, zal er ook minder snel een vermoeden van een afhankelijkheidsrelatie bestaan (oftewel de eerder genoemde ’verhouding van ondergeschiktheid’).

 4. Stel algemene voorwaarden op
  Voorkom conflicten of onduidelijkheid over de gemaakte (prijs)afspraken. Wie opdrachtgevers voorafgaand aan de opdracht laat tekenen voor heldere algemene voorwaarden, kan hier altijd op terugvallen mocht er later toch onenigheid ontstaan. Je kunt hiervoor gewoon een template (modeltekst) gebruiken.

 5. Check je vergunningsplicht 
  Ga je ondernemen als medisch specialist? Houd er dan rekening mee dat je een vergunning nodig hebt voordat je kunt starten. Net als de meldplicht bij CIBG is dit een wettelijk vereiste o.b.v. de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Zie Vergunning aanvragen | Toetreding zorgaanbieders.  

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.