Urencriterium

Aftrekposten

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten om minder belasting te betalen. Voor veel van deze aftrekposten geldt dat je jaarlijks moet voldoen aan het urencriterium, ook wel urennorm, genoemd van de Belastingdienst.

Wat zijn de regels voor het urencriterium?

In dit artikel leggen we je o.a. uit wat het urencriterium is en wat de regels zijn.

Daarmee dus ook hoe controle plaatsvindt, hoe je de uren moet bijhouden en wat de regels en uitzonderingen zijn op het urencriterium in corona-tijd.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een regel bedoelt voor ondernemers om aan te geven of je recht hebt op ondernemersaftrekposten zoals:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve (FOR
 • Willekeurig afschrijven
 • Speur- en ontwikkelingswerk
 • Stakingsaftrek

Regels voor het urencriterium

Om te voldoen aan het urencriterium gelden de volgende twee regels:

 1. Per kalenderjaar moet je als ondernemer minimaal 1.225 uur besteed hebben aan je onderneming:
  1. Als je meerdere ondernemingen hebt, mag je de uren die je in de aparte ondernemingen hebt gestopt samenvoegen.
  2. Als je later in het jaar begint, wordt de kans steeds kleiner dat je het urencriterium haalt. De uren tellen wel met terugwerkende kracht mee als je al tijd hebt besteed aan je ondernemer voordat je deze hebt ingeschreven.
  3. Het is niet zo wanneer je later in het jaar begint het urencriterium wordt verlaagd.
 2. Je moet ten minste de helft van je tijd hebben besteed aan ondernemen t.o.v. andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld loondienst.
  1. Als je in één van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer was, ben je 'startend ondernemer', in dat geval geldt deze regel niet voor jou.

Als je per jaar vier weken met vakantie wilt, dien je gemiddeld per week ongeveer 25,5 uur te ondernemen om te voldoen aan het urencriterium.

Rekenvoorbeelden urencriterium

 1. Laat beginnen in het jaar

  Begin je in oktober met ondernemen? Dan geldt voor jou nog steeds het urencriterium van 1.225. Je zou dan in ongeveer 12,5 week 1.225 uur moeten ondernemen. Dat is 98 uur per week. Theoretisch gezien niet onmogelijk maar praktisch gezien wel. Geef je in de aangifte inkomstenbelasting aan recht te hebben op zelfstandigen- en startersaftrek, dan kunt u daar zeker vragen over verwachten van de Belastingdienst.

 2. 2 dagen per week in loondienst

  Werk je twee dagen per week in loondienst en de rest van de tijd onderneem je? Houd er dan rekening mee dat je 48 (werkweken) x 16 (2 volle werkdagen) = 768 uur al werkt in loondienst. Daarnaast zou je nog 1.225 uur moeten besteden aan ondernemen om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen.

 3. 3 dagen per week in loondienst

  Werk je drie dagen per week in loondienst en de rest van de tijd onderneem je? Houd er dan rekening mee dat je 48 (werkweken) x 24 (3 volle werkdagen) = 1.152 uur al werkt in loondienst. Daarnaast zou je nog 1.225 uur moeten besteden aan ondernemen in een jaar.

  Als je uitgaat van een vijfdaagse werkweek, blijven er 2 dagen per week over om deze uren te maken. Dat is dan 1.225 uren / 48 (werkweken) / 2 (werkdagen) = 12 uur en 45 minuten. Dat is praktisch gezien waarschijnlijk niet haalbaar.

In bovenstaande voorbeelden wordt er uitgegaan van 52 weken in een jaar waarvan 4 weken vakantie waarin niet gewerkt wordt.

Waarom bestaat het urencriterium?

De Belastingdienst wil ten eerste ondernemen stimuleren. Dat wordt gedaan door verschillende ondernemersvoordelen aan te bieden waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.

Om te voorkomen dat iedereen hiervoor zomaar in aanmerking komt door zich ‘gewoon’ in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, bestaat er de voorwaarde om te voldoen aan een minimaal aantal uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Het is een veel gemaakte vergissing dat alleen directe uren onder het urencriterium vallen. De tijd die je aan overige zaken besteedt, mag ook gewoon meegeteld worden.

Welke uren tellen mee?

Hieronder staat een lijst van alle directe en indirecte uren die meetellen:

 1. Gewerkte uren voor klanten
 2. Bijwerken boekhouding
 3. Inrichten van kantoor
 4. Installeren nieuwe computer of telefoon
 5. Acquisitie
 6. Netwerken
 7. Website maken/ aanpassen
 8. Cursussen/ opleidingen
 9. Reistijd
 10. Ondernemingsplan
 11. Uitzoeken /afsluiten (ondernemers)verzekeringen

Welke uren tellen niet mee?

Zoals hierboven vermeld, tellen alle direct én indirecte uren mee die worden besteed aan het drijven van de onderneming. De tijd die jij op vakantie of ziek bent mag niet meegeteld worden.

Maar, mocht je tijdens je vakantie toch werk verrichten aan een zwembad of vanuit een vliegtuig, dan tellen deze uren gewoon mee voor het urencriterium.

Urenadministratie bijhouden

De Belastingdienst stelt dat je aan moet kunnen tonen dat je voldoet aan het criterium. Dat doe je door je dagelijkse uren te noteren. Daarin geef je aan wat je hebt gedaan, op welke datum je dat hebt gedaan en hoeveel tijd je daaraan hebt besteed.

Idealiter vul je de urenadministratie verder aan met onderbouwing door middel van een agenda, kilometerregistratie, e-mails, administratie van facturen en bonnetjes.

Je houdt de urenadministratie het snelst en gemakkelijkst bij door gebruik te maken van een (online) tool zoals DigiBTW.

Wanneer je de uren bijhoudt in DigiBTW heb je direct alle benodigdheden bij elkaar. De genoteerde tijd kan dan ook direct gebruikt worden voor het opstellen van facturen voor je klanten.

Lees hier meer over factureren met DigiBTW.

Het belangrijkste aan de urenadministratie is dat aannemelijk gemaakt kan worden dat je de uren ook echt in het ondernemen hebt gestopt. Het maakt niet uit of je snel of langzaam hebt gewerkt. De Belastingdienst moet op basis van de uren en eventuele verdere administratie het reëel vinden dat je voldoet aan het criterium.

Als je tegen het einde van een jaar bent begonnen met ondernemen dan is het vrijwel onmogelijk te voldoen aan de eisen. De Belastingdienst zal in dat geval bijna zeker contact met je opnemen als je aan hebt gegeven wel te voldoen aan de eisen.

Uitzonderingen urencriterium

Zwangerschap en het urencriterium

Als je zwanger bent, heb je net als mensen in loondienst recht op zwangerschapsverlof. De eisen voor het urencriterium worden in dit geval ook wat versoepeld. Gedurende je zwangerschapsverlof mag je de niet gewerkte uren alsnog mee laten rekenen voor het urencriterium. Ga hierbij uit van de uren die je normaal zou hebben gewerkt.

Je mag deze uren noteren over een periode van 16 weken. Werk je normaal fulltime? Dan mag je 16 * (8 uur * 5 werkdagen) = 640 uur noteren.

Bij een controle wordt er dan vooral gekeken naar de aannemelijkheid op basis van je urenregistratie over de voorgaande periode.

Versoepeling in verband met Corona

Door de coronacrisis zal het veel ondernemers niet lukken aan de ondergrens te voldoen, omdat er gewoonweg geen werk was.

De overheid heeft daarom besloten twee periodes van goedkeuring in te lassen waarin de ondernemer wekelijks tot aan 24 fictieve uren mag noteren. Het gaat om de periodes:

 • 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020
 • 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

Gedurende deze periode hoef je van de Belastingdienst minder uren aan te tonen als ondernemer om alsnog in aanmerking te komen voor alle bijbehorende fiscale voordelen. Deze regeling dient slechts ter aanvulling tot ander gemaakte uren. Ze mogen dus niet opgeteld worden bij werkelijk gemaakte uren. Als je in een week tien uur hebt besteed aan je onderneming, mag je daar in deze periode nog 14 uur bovenop tellen.

Verlaging urencriterium in verband met arbeidsongeschiktheid

Voor startende ondernemers welke beginnen vanuit arbeidsongeschiktheid wordt verwacht dat je voldoet aan een urencriterium van 800 uur.

Inkomstenbelasting en urencriterium

Voldoe je aan het urencriterium? Dan mag je gebruik maken van allerlei fiscale voordelen. Veel van deze voordelen worden pas toegepast tijdens het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting.

In de aangifte inkomstenbelasting wordt niet gevraagd of je denkt of vindt dat je voldoet aan het urencriterium. Door aan te geven dat je gebruik wilt maken van de zelfstandigen- en/of startersaftrek geef je indirect aan dat je voldoet in het urencriterium.

Bij twijfel zal de Belastingdienst je een brief sturen waarin ze aangeven waarom ze twijfelen of je voldoet aan het criterium. Hierbij is altijd ruimte voor bezwaar en het geven van aanvullende toelichting.

DigiBTW biedt de perfecte oplossing om de uren te registreren en te verwerken én de aangifte inkomstenbelasting op te stellen en versturen. Met de aangifte inkomstenbelasting van DigiBTW kun je eenvoudig bepalen of je voldoet aan het criterium, alle aftrekposten die voor jou van toepassing zijn worden dan automatisch voor je toegepast. Zo kun je maximaal profiteren van de belastingvoordelen.

Je volledige administratie is op deze wijze makkelijk en centraal georganiseerd.

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.