Sociale lasten

Definitie en uitleg

De werkgeverspremies ten behoeve van de sociale zekerheid.

Hieronder vallen:

  • WW (Werkloosheidswet)
  • ZW (ziektewet)
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • AOW
  • WAO

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.