Onderhanden werk

Definitie en uitleg

Wat is onderhanden werk?

Het onderhanden werk is de waarde van de diensten die al geleverd zijn maar nog niet in rekening gebracht zijn bij de klant/debiteur.

De Belastingdienst is geïnteresseerd in onderhanden werk in het geval van langlopende projecten zoals bouwprojecten waaraan lang wordt gewerkt. Je mag in dit geval niet wachten met de winstneming tot het einde van het project. Wanneer de helft van de opdracht is afgerond, dien je de helft van de totale opbrengsten te vermelden in het jaar dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Als je wel onderhanden werk hebt aan het einde van het jaar, maar het wordt op korte termijn in rekening gebracht, hoef je dat hier niet aan te geven.

Onderhanden werk en onderhanden projecten

Tussen onderhanden werk en onderhanden projecten zit een groot verschil: Onderhanden werken worden eigen risico / zonder opdrachtgever gemaakt terwijl Onderhanden projecten juist in opdracht worden uitgevoerd.

Onderhanden werk

Onderhanden werk zijn onderdeel van de voorraad in de vorm van halffabricaten. Het onderhanden werk dient in de administratie onderdeel te zijn van de voorraden. De waardering van het onderhanden wordt gedaan tegen de kostprijs of tegen de actuele waarde.

Onderhanden projecten

Wanneer men spreekt over onderhanden werk wordt doorgaans onderhanden projecten bedoeld. Zoals hierboven gemeld worden de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht. Het risico ligt hierdoor niet volledig bij de uitvoerder omdat het in opdracht wordt uitgevoerd. Dat betekent uiteraard niet dat het volledige risico is komen te liggen bij de opdrachtgever. Als er te lang wordt gewacht met het in rekening brengen van het verrichte werk kan het voorkomen dat de opdrachtgever het toch niet meer kan betalen. Een goede administratie behouden is daarom van belang.

In dit artikel gaan wij verder in op Onderhanden project

Hoe wordt onderhanden werk gewaardeerd

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd aan de hand van de gemaakte loon- en materiaalkosten. Als je overige kosten hebt gemaakt voor het project welke ook worden doorbelast, kunnen die kosten er bij worden opgeteld. Vooruit in rekening gebrachte kosten dien je op deze waardering in mindering te brengen.

Onderhanden werk mag sinds 2007 alleen nog tegen de 'percentage of completion methode' worden gewaardeerd en werkt als volgt:

  • Waarde opdracht: € 900.000
  • Beoogde winstwaarde: € 100.000
  • Percentage afgerond aan het einde van het jaar: 20%
  • Gemaakte kosten aan het einde van het jaar: € 180.000 (1/5 deel van de opdracht is afgerond)
  • Deel reeds in rekening gebracht: € 75.000

De waarde van het onderhanden werk is € 180.000 + 1/5 deel van de winst € 20.000 - reeds in rekening gebrachte kosten € 75.000 = € 125.000

Hou een goede administratie bij

Wanneer je te maken hebt met onderhanden projecten is het verstandig goed bij te houden wat er nog in rekening gebracht moet worden. Vaak wordt er voor gekozen eens per maand de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen. Als een onderneming dat doet en de administratie wordt goed bijgehouden, dan hoeft de waarde van het onderhanden werk op de balans nooit hoger te zijn dan de waarde van een maand omzet. Als je met DigiBTW werkt heb je altijd snel inzichtelijk welke uren er nog per project open staan en al in rekening gebracht zijn.

Hoe verwerkt ik onderhanden werk in de boekhouding?

Behalve dat de Belastingdienst het verplicht stelt onderhanden werk te boeken is het aan te raden onderhanden werk te boeken als deel van de winst om er zo voor te zorgen dat de volledige winst niet belast wordt in één boekjaar waardoor de onderneming extra belasting betaalt.

De boeking kan in de aangifte worden geboekt op de Winst- en Verliesrekening onder het kopje 'Opbrengsten' bij 'Wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werk' en op de balans aan de activazijde onder 'Voorraden' bij 'Onderhanden werk'.

In dit artikel lees je hoe je onderhanden werk boekt in DigiBTW.

Hoe boek ik onderhanden werk?

De Belastingdienst omschrijft bij het waarderen van onderhanden werk dat het vooral bedoeld is voor langlopende projecten. Je bent echter als onderneming vrij om zelf in te schatten of het boeken van onderhanden werk op de balans voor jou voordelig is als het werk maar jaar overschrijdend is.

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.