Eigen vermogen

Definitie en uitleg

Gemakkelijk gezegd is het eigen vermogen van een onderneming het totaal aan activa minus de schulden.

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor eenmanszaken en v.o.f.'s kan het worden benaderd op dezelfde manier, maar dient er rekening te worden gehouden met het feit dat de Belastingdienst wil dat er een plan aanwezig is voor het opgebouwde eigen vermogen aan het einde van het jaar en zal bij controle de volgende vragen kunnen stellen:

  • Is er een voornemen voor investeren of nog te maken uitgaven van dergelijke omvang?
  • Is de opgebouwde reserve noodzakelijk voor normale bedrijfsvoering?
  • Let er op dat ook de opgebouwde FOR niet in de onderneming gereserveerd mag worden omdat dat een privéheffing is.

De Belastingdienst heeft geen maximumbedrag aangegeven dat opgebouwd mag worden als reserve, maar beoordeelt per onderneming of er niet een gedeelte van het opgebouwde eigen vermogen onder Box 3 spaargeld dient te vallen.

Deze controle bestaat omdat opgebouwd eigen vermogen niet belast wordt met vermogensbelasting (box 3).

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.