Activa

Definitie en uitleg

Activa zijn de waarde van alle bezittingen van een onderneming welke vermeld staan op de balans. Activa vormen samen met passiva de balans.

Vaste Activa

Vaste activa zijn de bezittingen van de onderneming die langer dan een jaar of productieproces meegaan. Vaste activa worden verder onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Materiële activa
 • Immateriële activa
 • Financiële activa

Voorbeelden van materiële activa

 • Auto's
 • Computers
 • Gebouwen

Voorbeelden van immateriële activa

 • Goodwill
 • Research- en Developmentkosten die gemaakt worden om een product te ontwikkelen
 • Patenten
 • Auteursrechten

Voorbeelden van financiële activa

 • Langlopende leningen aan personen
 • Langlopende leningen aan verbonden organisaties

Vlottende activa

Vlottende activa zijn de bezittingen die binnen een jaar worden verbruikt.

Voorbeelden van vlottende activa

 • Saldo van de bank waar direct over kan worden beschikt
 • Voorraden
 • Debiteuren

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.