Immateriële vaste activa

Definitie en uitleg

Immateriële vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die niet tastbaar zijn. Deze middelen spelen alleen een rol in het financiële proces en niet in de tastbare bedrijfsprocessen.

Onder immateriële vaste activa vallen de volgende onderdelen:

  1. Kosten van onderzoek
  2. Octrooien/patenten/vergunningen
  3. Goodwill

Kosten van onderzoek

Kosten van onderzoek, zijn kosten die gemaakt worden voor de ontwikkeling van een nieuw product. Een goed voorbeeld hiervan is het coronavaccin. Om deze te kunnen ontwikkelen, is er veel geld gestopt in het onderzoek dat nodig is geweest. De ontwikkeling van een vaccin kan in theorie vele jaren duren. De gemaakte kosten kunnen dan worden vermeld op de balans.

De kosten voor onderzoek moeten worden afgeschreven in vijf jaar.

Octrooien / patenten / vergunningen

Wanneer je als onderneming het recht koopt om een bepaald product te kunnen verkopen dan kan deze investering op de balans worden vermeld onder octrooien / patenten. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat het octrooi of patent niet in handen is van de eigen onderneming.

De houder van een octrooi of patent kan een andere partij verbieden bepaalde producten te maken of verkopen.

Er geldt geen vaste termijn voor de afschrijving van octrooien of patenten.

Goodwill

Goodwill is een activum welke niet tastbaar is. Goodwill ontstaat wanneer de onderneming wordt overgenomen of wanneer de bestaande onderneming een bepaalde klantenkring of merknaam overneemt van een andere organisatie.

Goodwill mag je pas op de balans vermelden als er ook echt een transactie aan ten grondslag ligt. Je mag dit dus niet zelf zonder overname op de balans vermelden. Het is erg moeilijk om zelf een berekening te maken van de waarde van eigen goodwill (zoals de waarde van een merknaam of klantenkring). De waarde wordt door de ondernemer vaak te hoog geschat. Het kan dus voorkomen dat je wel goodwill hebt, maar dat je dat niet vermeldt op de balans.

Als de onderneming wordt verkocht kan de goodwill worden berekend door deze formule:

Overnamesom – (netto) vermogenswaarde

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.