Passiva

Definitie en uitleg

Passiva zijn de onderdelen waarmee een onderneming is gefinancierd. Het bestaat uit schulden en het eigen vermogen. Samen met de Activa vormen zij de balans.

De passiva wordt in de aangifte inkomstenbelasting opgedeeld in:

 • Eigen vermogen
 • Terugkeerreserve
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden

Eigen vermogen

Eigen vermogen kan verder worden uitgesplitst in de volgende onderdelen:

 • Ondernemingsvermogen
 • Egalisatiereserve
 • Herinvesteringsreserve
 • Oudedagsreserve

Voorzieningen

Voorzieningen kunnen worden gebruikt om toekomstige kosten uitgespreid te boeken over meerdere jaren en worden opgedeeld in:

 • Garantievoorziening
 • Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden kunnen worden gebruikt om de onderneming te financieren. Dit betreft leningen die een looptijd van meer dan 1 jaar hebben.

 • Schulden aan kredietinstellingen (banken ed.)
 • Overige langlopende leningen (familie, onderhands)

Kortlopende schulden

Elke onderneming zal te maken krijgen met kortlopende schulden. Kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan een jaar.

 • Schulden aan leveranciers (crediteuren)
 • Nog te betalen loonbelasting
 • Nog te betalen b.t.w.
 • Overige kortlopende schulden

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.