Liquide middelen

Definitie en uitleg

Liquide middelen

Liquide middelen betreffen alle girale en chartale middelen waar uw bedrijf over beschikt. Dit is het banksaldo en contant geld (kas) van de onderneming. Overige beleggingen welke op zeer korte termijn kunnen worden omgezet in geld, dient u hierbij ook op te tellen.

Giraal geld betreft het saldo op de bank.
Chartaal geld is contact geld welke u in de kas heeft.
Privé dient u contant op te geven vanaf € 512,-.

Wanneer uw banksaldo negatief is, dient u deze niet op te nemen onder liquide middelen, maar onder kortlopende schulden. Ook wanneer een saldo op uw bankrekening dient te blijven staan ter garantie van bijvoorbeeld voor een huurgarantie, dient u dat bedrag niet op te tellen bij uw liquide middelen.

Een gemakkelijke manier om uw liquide middelen vast te stellen, is door het laatste bankafschrift van het jaar over te nemen.

Terug naar de begrippenlijst

Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.