Fiscale Oudedagsreserve

Definitie en uitleg

Fiscale Oudedagsreserve

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een bedrag dat opzij gezet mag worden om te sparen voor de oudedagsvoorziening. Over dit bedrag wordt geen inkomstenbelasting geheven. Pas wanneer u het uitkeert aan uzelf wordt er belasting over geheven.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 10,9% van de winst, met in 2014 een maximum van € 9.542. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om gebruik te mogen maken van deze regeling:

 • U moet ondernemer zijn voor de Belastingdienst
 • U moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur
 • U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt
 • Commanditaire (stille) vennoten mogen deze reserve niet opbouwen

Wanneer er elk jaar een bedrag wordt toegevoegd aan de oudedagsreserve, betekent dit dat u over dat bedrag 'uitstel van belastingbetaling' krijgt. Oftewel: u hoeft dat jaar minder inkomstenbelasting te betalen. Wanneer het geld echter wordt uitgekeerd, moet er inkomstenbelasting over worden betaald.

Er zijn een aantal redenen:

 • Een ondernemer kan de opgebouwde reserve op een spaarrekening te zetten. Over de spaarrekening wordt spaarrente ontvangen die niet wordt ontvangen als er eerst inkomstenbelasting betaald moet worden over dit bedrag. Dit geldt ook voor beleggingen.
 • Het geld kan gebruikt worden voor noodzakelijke investeringen. Dit wordt niet aangeraden omdat het geld waarover nog inkomstenbelasting moet worden betaald er niet meer is.
 • Als er in een jaar veel winst wordt gemaakt, zal het bedrag dat aan inkomstenbelasting moet worden betaald erg hoog zijn, aangezien de inkomsten dan in een hoger belastingtarief terechtkomen. Wanneer de reserve later wordt uitbetaald, wanneer er geen winst is of u met pensioen bent, zal het bedrag tegen lagere tarieven worden belast.

In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

 • U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening en u verzoekt om de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen.
 • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl van 1 van de volgende situaties sprake is:
  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
  • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd (65 jaar en 1 maand).
  • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van uw oudedagsreserve betekent in principe dat u een hogere winst hebt. Daarom moet u het bedrag van de afname of opheffing van de oudedagsreserve toevoegen aan de winst.

Terug naar de begrippenlijst

Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat uw e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.