Afschrijvingen

Definitie en uitleg

Je krijgt te maken met afschrijvingen als je investeringen hebt gedaan voor je bedrijf in bedrijfsmiddelen die hoger zijn dan € 450,-. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je niet direct wenst te verkopen.

De investering mag van de Belastingdienst niet in het jaar van aanschaf worden geboekt als kosten maar moet worden verdeeld over een aantal jaar. Per type investering kunnen de termijnen verschillen.

  • Goodwill dient sinds 2007 in 10 jaar afgeschreven te worden.
  • Overige immateriële vaste activa (vervoersvergunningen, octrooi en patenten en auteursrechten) dienen te worden afgeschreven in 5 jaar tenzij de investeringen periodiek (jaarlijks) gedaan moeten worden om vergunningen, intellectuele eigendommen en concessies in stand te houden. In dat geval mag je het gehele bedrag in het jaar van betaling van de winst aftrekken. Je dient de investering dan te plaatsen op 'Andere kosten' onder 'Overige bedrijfskosten' op de Winst- en verliesrekening.
  • Op gebouwen en terreinen kan alleen worden afgeschreven als de boekwaarde hoger ligt dan de bodemwaarde. De bodemwaarde kan op twee verschillende manieren worden bepaald. Als een gebouw bestemd is voor verhuur aan derden dan is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is dit slechts 50% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde staat voor de absolute minimale waarde van het gebouw.
  • Machines en installaties dienen te worden afgeschreven in 5 jaar.
  • Overige materiële vaste activa kunnen worden onderverdeeld in auto's en transportmiddelen en inventaris zoals computers. Beiden dienen te worden afgeschreven in 5 jaar.

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.